LVA-i to dedykowana dla HR platforma testowa, która integruje naszą unikalną technologię analizy głosu z specjalnie przygotowanymi zestawami pytań. Dzięki temu udało się nam stworzyć przyjazny i bezstronny system oceny pracownika z przejrzystym systemem raportowania.

System dokonuje analizy emocjonalnej i oceny wiarygodności na podstawie odpowiedzi głosowych testowanego a po zakończeniu testu przedstawia automatyczny raport końcowy.

LVA-i jest skalowanym systemem dostępnym w wielu konfiguracjach, przystosowanym do działania w każdej organizacji bez względu na jej rozmiar czy charakter działania.

LVA-i jest przyjazny i intuicyjny w użyciu:

Ø Wiek, płeć, pochodzenie etniczne nie ma znaczenia

Ø Automatyczny system raportowania – intuicyjny i czytelny

Ø Język badanej osoby nie ma znaczenia

Ø Możliwość przetestowania wielu osób w krótkim czasie

LVA-I posiada standardowe zestawy pytań, które dotyczą praktycznie każdego stanowiska pracy, np.:

Ø Zachowanie tajemnicy                   Ø Kradzież z miejsca pracy

Ø Łapówki i przekupstwa                   Ø Oszustwa

Ø Praca zespołowa                            Ø Zażywanie narkotyków

Ø Spożywanie alkoholu                     Ø Hazard

Ø Lojalność w stosunku do pracodawcy

Poza standardowymi zestawami pytań dostępne są kompletne kwestionariusze dedykowane dla konkretnych grup zawodowych takich jak: kierowca, sprzątaczka, pracownik ochrony, pracownik hotelu, sprzedawca/kasjerka i wiele innych.

Tworzymy również zestawy pytań dostosowane bezpośrednio do potrzeb klienta.

Raport końcowy z testu zawiera jasny i łatwy do interpretacji system oceny dla każdego z testowanych tematów jak również zawiera wskazówki, które mogą być wykorzystane w dalszych etapach postępowania.

Do obsługi LVA-i nie jest wymagane specjalistyczne przygotowanie poza 1 godzinnym szkoleniem.

Pliki do pobrania:

LVA-i broszura PL

LVA-I-HR PL Prezentacja