Oferujemy usługi z zakresu oceny prawdomówności i ryzyka w oparciu o:

  • LVA 6.50 – analiza nagrań pod względem szczerości wypowiedzi, ryzyka kredytowego, ryzyka ubezpieczeniowego oraz analiza rozmów rekrutacyjnych.
  • Analizujemy praktycznie każdy format nagrania cyfrowego. Na wynik analizy nie ma wpływu język jakim posługują się rozmówcy – przy nagraniach obcojęzycznych wymagany może być scenopis rozmowy.
  • Badania Wariograficzne – „wykrywacz kłamstw”
  • Audyt Bezpieczeństwa – analiza zagrożeń oraz ocena obecnego stanu bezpieczeństwa pozwala określić czy i jakie braki w systemie bezpieczeństwa firmy występują oraz jak je należy niwelować.
  • Prewencja uszkodzeń – doradztwo w zakresie redukcji uszkodzeń dla firm kurierskich, logistycznych, ubezpieczeniowych itp.. Opracowanie globalnych planów redukcji uszkodzeń na każdym etapie dystrybucji towaru począwszy od klienta nadającego towar do klienta odbierającego towar.