Analiza głosu dla zarządzania jakością obsługi klienta i stosunkami z klientami.

QA5 jest narzędziem integracyjnym dedykowanym do detekcji emocji takich jak złość, stres, zadowolenie i tym podobne emocje, jakie mogą wystąpić w trakcie rozmowy telefonicznej. QA5 jest zestawem komponentów, które mogą w łatwy sposób być integrowane z twoim obecnie istniejącym Call Center dając Ci możliwość pomiaru interakcji pomiędzy klientem a operatorem jak i pomogą zidentyfikować połączenia problematyczne, które wymagają szczególnej uwagi lub interwencji. Dane gromadzone przez QA5 mogą być wykorzystywane do generowania raportów, optymalizacji obłożenia zmiany, automatycznego systemu oceny i wielu innych…

QA5 daje możliwość analizy wszystkich przychodzących połączeń w czasie rzeczywistym i powiadamiania menadżera o rozmowach problematycznych, gdy takie zostaną zidentyfikowane. Dodatkowo QA5 może być używany jako archiwum rozmów w celu identyfikacji szablonów interakcji rozmów dla poprawy jakości obsługi klienta (określenie preferencji klientów, tego co lubią i tego, czego nie lubią)

QA5 jest wyposażony w zaawansowany system samo uczenia, który automatycznie będzie klasyfikował nagrane rozmowy w oparciu o zdefiniowane kryteria (np. rozmowy “problematyczne”, “zakończone sukcesem” itp.)

Największą wartością firmy są jej klienci. Spełnianie oczekiwań klientów i ukierunkowanie na zadowolenie klienta może być kluczem do tego, że klienci będą chcieli nadal współpracować z twoją firmą a nawet polecać ją innym. Dodatkowe narzędzia QA5 pozwalają określić w szybki i łatwy sposób prawdziwe emocje i reakcje twych klientów na oferowane usługi.

Wprowadzając QA5 do swego Call Center nieporównywalnie zwiększysz możliwości kadry zarządzającej w zakresie analizy wskaźników w czasie rzeczywistym, efektywnej analizy nagranych rozmów, analizy jakości pracy i rozwoju operatorów Call Center i możliwości nauki preferencji i antypatii twych klientów.

Korzyści dla twego biznesu

Utrzymanie klienta – monitorując rozmowy w czasie rzeczywistym automatycznie jesteś informowany o zagrożonych rozmowach i konieczności interwencji otrzymując jednocześnie informacje co faktycznie trapi twojego klienta.

Oszczędność czasu – monitorując wszystkie przychodzące rozmowy system automatycznie przypisuje każdej z nich odpowiednią wcześniej zdefiniowaną kategorię.

Gromadzenie informacji – na podstawie wszystkich rozmów generowana jest informacja zwrotna na temat preferencji Twoich klientów i ich reakcji.

Poprawa jakości obsługi – mierzy efektywność twojej obsługi klienta i wskazuje jakie obszary należy poprawić

Maksymalizacja efektywności operatorów – monitoruje efektywność twych operatorów oraz ich stan emocjonalny (wypalanie się, zaangażowanie, nastawienie itp.) i wskazuje operatorów z najlepszymi wynikami.

Pliki do pobrania:

QA5 broszura PL

QA5 Prezentacja PL