Wyeliminuj oszustwa. Obsługuj swych uczciwych klientów szybciej wtedy, gdy tego potrzebują.

System RA7 jest odpowiedzią na szerzącą się falę oszustw ubezpieczeniowych i finansowych (kredytowych) poprzez błyskawiczną ocenę składanej reklamacji lub wniosku kredytowego.

RA7 jest kombinacją rozwiązań przeznaczonych dla Call Centers, włączając zaawansowany moduł zarządzania postępowaniem wyjaśniającym.

System RA7 jest kombinacją narzędzi i technik śledczych zaprojektowanych tak, aby wykrywać wszelkie próby oszustwa wymierzone w twoją firmę i aby znacznie zmniejszyć ilość niezasadnych odszkodowań czy też niespłacanych kredytów a jednocześnie usprawnić obsługę rzetelnych klientów.
Celem systemu jest realizacja powyższych postulatów przy jak najmniejszym zakłóceniu obecnych procesów operacyjnych i procedur obowiązujących w twej firmie. System RA7 bazuje bezpośrednio na technologii LVA.
System RA7 nie jest „wykrywaczem kłamstw”. System ten został stworzony, aby zapewnić równowagę pomiędzy twoimi klientami, którzy maja prawo do uczciwej i szybkiej obsługi, gdy tego potrzebują a wymaganiami Twojej firmy, co do właściwej oceny i analizy ryzyka.

System przypisuje do każdej ze spraw jeden z poniższych statusów:

Sprawy autentyczne – sprawy o niskim ryzyku gdzie wszelkie dane i szczegóły są prawdziwe i nieprzesadzone a ryzyko oceniane jest na poziomie minimalnym. Takie sprawy powinny zostać przekazane do „Szybkiej Realizacji”.

Średnie Ryzyko – sprawy gdzie dane podstawowe są prawdziwe, ale pewne szczegóły są przesadzone lub nieprawdziwe i oceniane są jako ryzyko średnie. Takie sprawy powinny być przekazane do dalszej weryfikacji tak, aby wszelkie wątpliwości zostały wyjaśnione.

Wysokie Ryzyko – sprawy gdzie nawet dane podstawowe są podejrzane (oceniane wysokim ryzykiem) i powinny być przekazane do “Wewnętrznej Jednostki Śledczej”. W przypadku kredytów decyzja powinna być odmowna.

“Szybka Realizacja” jest jedna z kluczowych części systemu RA7. Poprzez szybką realizację reklamacji lub wypłaty kredytu Twój klient otrzymuje znacznie lepszą obsługę, co czyni Cię znacznie wiarygodniejszym w jego oczach.

Raport końcowy dostarcza wielopoziomowej analizy począwszy od zaszeregowania sprawy do jednej z trzech powyższych grup a skończywszy na wskazaniu, w którym dokładnie pytaniu występuje jakie ryzyko.

Pliki do pobrania:

RA7 broszura PL

RA7 prezentacja

CR7 Ryzyko Kredytowe – prezentacja